Frakce betonového recyklátu 63mm

Pro obsypy, zásypy inženýrských sítí, jako podkladová vrstva komunikací a zpevněných ploch, na stavební komunikace, lesní cesty, protihlukové valy a ostatní terénní úpravy.

Frakce cihlového recyklátu 63mm

Využitelný ve stabilizovaných podkladech a nestmelených vrstvách vozovek, posypový materiál vhodný do základových desek, na zpevněné komunikace a zpevněné plochy.

Dále nabízíme prodej zeminy vytříděné na zásypy

 

Třída

"A" - písky

"B" - štěrky  4/8;8/16;16/32 mm

"C" - štěrky  0/4;0/32mm

"D" - Kompostovaná zemina (zahradní)

"E" - Mulčovací  kůra

"F" - Betonové směsi dle třídy